Autor: 19preguntes

Explicar coses, desactivar exposicions

Quan afirmo que una exposició no és el format més adequat per explicar coses, em refereixo a “explicar coses” en el sentit més directe del terme: dir alguna cosa amb la intenció que els altres entenguin precisament aquesta cosa que volies dir, i no cap altra. El que afirmo, doncs, és que l’exposició no és el format més adequat per dur a terme un exercici de comunicació que pretengui ser informatiu —que vulgui fer arribar una informació concreta de forma precisa—, i que no estigui disposat a lliurar-se als jocs de la ironia, del malentès, de l’absurd inclús; a qualsevol de les formes d’indeterminació del significat, en definitiva, que amenacen constantment —però també enriqueixen— tota forma de discurs.

Res més lluny de la meva intenció que pretendre negar la naturalesa discursiva de tota exposició. No existeix tal cosa, al meu entendre, com una exposició no discursiva. La diferència rau, crec, en la distància que en cada cas s’estableix entre el discurs i l’espai expositiu —l’espai expositiu entès com un lloc concret i un conjunt de peces, o de dispositius del tipus que sigui, que l’ocupen. En una exposició que pretén explicar alguna cosa, el discurs és l’exposició, i l’espai expositiu és concebut i dissenyat per exemplificar, detallar, expressar o subratllar aquest discurs. En una exposició que no tingui aquest propòsit, en canvi, entre el discurs i l’espai expositiu s’obre un marge indeterminat de significacions possibles. La crítica que faig al primer tipus d’exposicions és que requereix la cancel·lació d’una riquesa inherent a un espai expositiu ben treballat —això que anomeno el marge d’indeterminació del seu significat. Perquè un espai expositiu digui de forma precisa el que el discurs de l’exposició li demana que digui, cal controlar-lo molt bé, tancant expressament les seves ressonàncies significatives laterals o inesperades; cal, en definitiva, desactivar una de les seves potències expressives principals. Però si per fer el que et proposes en cert format necessites desposseir-lo d’entrada d’una de la seves potencialitats més fortes, no serà que t’equivoques de format?

Escric això com a preparació d’aquest diàleg amb José Luis de Vicente al CCCB, que vol seguir la discussió a la que va donar peu aquest tuit.

Anuncis

Un sol text

Per sota de les coses que vas escrivint, en circumstàncies diferents i sobre temàtiques aparentment diverses, un sol text es va desplegant, enllaçant-se amb si mateix a intervals irregulars, interromputs per la fatiga, les distracciones, les converses i les lectures; un text que no coneix errors, que és la suma de totes les paraules i que, malgrat tot, es transforma i madura lentament; un text com un dietari, escrit a mesura que passen les coses, amb les dates, les hores i els llocs anotats disciplinadament; un text repetitiu, esgarrifosament honest. El repte no és escriure’l —això passa inexorablement—, sinó llegir-lo. Que els altres el sàpiguen llegir i, pitjor encara, saber llegir-lo un mateix, mort de vergonya i de tendresa.

Sobre l’adoctrinament a les escoles

En relació a la polèmica sobre si el sistema educatiu català és o no adoctrinador, no podem recolzar la defensa del model català en el supòsit de la seva neutralitat. Aquest supòsit és fals: la pretesa neutralitat és impossible. Ho indica Foucault a El orden del discurso:

La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder a no importa qué tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y poderes que implican.

No es tracta, segons això, de la confrontació entre un sistema educatiu adoctrinador i un de neutre, sinó entre dos models de societat diferents, cadascun amb el model educatiu que comporta.

Ajustant una mica els termes de la discusió, la mateixa idea és vàlida, penso, per la confrontació entre els mitjans de comunicació d’aquí i d’allà.

Interval Radio 7 (en)

Radio program in the context of the exhibition Interval. Sound Actions at Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. Curators: Laurence Rassel and Lluís Nacenta.

All programs of Interval Radio.

INTERVAL 7 (2015/01/07)
Nicoline van Harskamp, Quim Pujol, David Armengol, Martí Manén

Other formats and download options.

[0:00:00 – 0:00:58] Interval opening by Laurence Rassel (Language: Catalan).
[0:00:58 – 0:02:03] English Forecast by Nicoline van Harskamp, excerpt.
[0:02:03 – 0:25:20] Dialogue between Nicoline van Harskamp, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: English).
[0:25:20 – 0:31:04] À l’écoute by Jean-Luc Nancy, performative reading by Quim Pujol (Language: Spanish).
[0:31:04 – 0:32:27] Interview with ALKU as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: Catalan).
[0:32:27 – 0:44:20] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:44:20 – 0:46:14] Interview with Oscar Abril Ascaso as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: Catalan).
[0:46:14 – 0:57:07] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:57:07 – 0:58:38] Interview with Manuel Borja-Villel as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: Catalan).
[0:58:38 – 1:13:11] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:13:11 – 1:14:37] Interview with Christina Kubisch as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: English).
[1:14:37 – 1:21:48] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:21:48 – 1:23:01] Interview with Vito Acconci as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: English).
[1:23:01 – 1:26:37] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:26:37 – 1:27:57] Interview with Mike Kelley as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: English).
[1:27:57 – 1:36:35] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:36:35 – 1:37:10] Interview with Marta García Quiñones as part of Sound and Me by David Armengol and Martí Manén, excerpt (Language: Catalan).
[1:37:10 – 1:43:10] Dialogue between David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:43:10 – 1:43:41] Interval closing by Laurence Rassel (Language: Catalan).

Radio Interval 7 (es)

Programa de radio realizado en el contexto de la exposición Interval. Acciones Sonoras en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, comisariada por Laurence Rassel y Lluís Nacenta.

Índice de Radio Interval.

INTERVAL 7 (7/01/2015)
Nicoline van Harskamp, Quim Pujol, David Armengol, Martí Manén.

Otros formatos y descarga.

[0:00:00 – 0:00:58] Apertura del Intervalo por parte de Laurence Rassel (Idioma: catalán).
[0:00:58 – 0:02:03] English Forecast de Nicoline van Harskamp, fragmento.
[0:02:03 – 0:25:20] Diálogo entre Nicoline van Harskamp, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: inglés).
[0:25:20 – 0:31:04] À l’écoute de Jean-Luc Nancy, lectura performativa de Quim Pujol (Idioma: español).
[0:31:04 – 0:32:27] Entrevista a ALKU, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: catalán).
[0:32:27 – 0:44:20] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[0:44:20 – 0:46:14] Entrevista a Oscar Abril Ascaso, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: catalán).
[0:46:14 – 0:57:07] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[0:57:07 – 0:58:38] Entrevista a Manuel Borja-Villel, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: catalán).
[0:58:38 – 1:13:11] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:13:11 – 1:14:37] Entrevista a Christina Kubisch, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: inglés).
[1:14:37 – 1:21:48] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:21:48 – 1:23:01] Entrevista a Vito Acconci, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: inglés).
[1:23:01 – 1:26:37] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:26:37 – 1:27:57] Entrevista a Mike Kelley, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: inglés).
[1:27:57 – 1:36:35] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:36:35 – 1:37:10] Entrevista a Marta García Quiñones, parte del proyecto Sound and Me de David Armengol y Martí Manén, fragmento (Idioma: catalán).
[1:37:10 – 1:43:10] Diálogo entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:43:10 – 1:43:41] Clausura del Intervalo por parte de Laurence Rassel (Idioma: catalán).

Ràdio Interval 7 (cat)

Programa de ràdio realitzat en el context de l’exposició Interval. Accions Sonores a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, comissariada per Laurence Rassel i Lluís Nacenta.

Índex de Ràdio Interval.

INTERVAL 7 (7/01/2015)
Nicoline van Harskamp, Quim Pujol, David Armengol, Martí Manén.

Altres formats i descàrrega.

[0:00:00 – 0:00:58] Obertura de l’Interval per part de Laurence Rassel (Idioma: Català).
[0:00:58 – 0:02:03] English Forecast de Nicoline van Harskamp, fragment.
[0:02:03 – 0:25:20] Diàleg entre Nicoline van Harskamp, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: anglès).
[0:25:20 – 0:31:04] À l’écoute de Jean-Luc Nancy, lectura performativa de Quim Pujol (Idioma: castellà).
[0:31:04 – 0:32:27] Entrevista a ALKU, part el projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: català).
[0:32:27 – 0:44:20] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:44:20 – 0:46:14] Entrevista a Oscar Abril Ascaso, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: català).
[0:46:14 – 0:57:07] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:57:07 – 0:58:38] Entrevista a Manuel Borja-Villel, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: català).
[0:58:38 – 1:13:11] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:13:11 – 1:14:37] Entrevista a Christina Kubisch, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: anglès).
[1:14:37 – 1:21:48] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:21:48 – 1:23:01] Entrevista a Vito Acconci, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: anglès).
[1:23:01 – 1:26:37] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:26:37 – 1:27:57] Entrevista a Mike Kelley, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: anglès).
[1:27:57 – 1:36:35] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:36:35 – 1:37:10] Entrevista a Marta García Quiñones, part del projecte Sound and Me de David Armengol i Martí Manén, fragment (Idioma: català).
[1:37:10 – 1:43:10] Diàleg entre David Armengol, Martí Manén, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:43:10 – 1:43:41] Clausura de l’Interval per part de Laurence Rassel (Idioma: català).

Interval Radio 6 (en)

Radio program in the context of the exhibition Interval. Sound Actions at Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. Curators: Laurence Rassel and Lluís Nacenta.

All programs of Interval Radio.

INTERVAL 6 (2014/12/17)
Octavi Rumbau, Jaume Ferrete.

Other formats and download options.

[0:00:00 – 0:01:35] Interval opening by Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:01:35 – 0:05:54] Mary ( Voder by Jaume Ferrete, with Laia Estruch.
[0:05:54 – 0:16:38] Écoute: une histoire de nos oreilles, Epilogue: l’écoute plastique by Peter Szendy, Part 2. Readers: Laurence Rassel, Núria Solé (Language: French, Spanish).
[0:16:38 – 0:17:08] Modelant by Octavi Rumbau, excerpt.
[0:17:08 – 0:18:44] Lluís Nacenta talks about Interval Radio (Language: Catalan).
[0:18:44 – 0:26:57] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:26:57 – 0:27:29] Pierrot Lunaire by Arnold Schoenberg, excerpt.
[0:27:29 – 0:31:57] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:31:57 – 0:34:38] Modelant by Octavi Rumbau, excerpt.
[0:34:38 – 0:44:56] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:44:56 – 0:48:57] Dido & Aeneas Reloaded by Octavi Rumbau, Joan Magrané, Raquel García-Tomás and Xavier Bonfill, excerpt.
[0:48:57 – 1:00:01] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:00:01 – 1:02:53] Étude pour l’effet Larsen by Octavi Rumbau, excerpt.
[1:02:53 – 1:16:34] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta and Jaume Ferrete (Language: Catalan).
[1:16:34 – 1:20:25] Aljub Music by Octavi Rumbau, excerpt.
[1:20:25 – 1:30:35] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta and Pilar Subirà (Language: Catalan).
[1:30:35 – 1:31:30] Interval closing by Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:31:30 – 1:42:32] En Rythmoi by Octavi Rumbau.