El hombre sentimental

Hiperparaules

(Versión en castellano. Publicat a Nativa.)

Enlloc de pensar la música com una articulació sonora mancada de paraules –tant és si la posem per damunt d’elles, en el terreny d’allò inefable, com per sota, en el de l’estímul de la corporalitat animal– és més interessant, dóna més joc, pensar-la com una proliferació excessiva de paraules, incomprensible precisament perquè té una càrrega semàntica desorbitada. Jacques Attali sembla apuntar en aquesta direcció quan parla de la música com a informació en negatiu, com a rastre, quan es refereix a ella com a una mena d’espai neutre disponible per ser ocupat per les paraules. Per ser ocupat per totes les paraules, però no en la mera acumulació caòtica, sinó en el joc perillós de l’ambivalència: la música diu sempre, a la vegada, una cosa i la contrària.

Pensava en això intentant comprendre l’estranya força amb què una cançó pot sacsejar-nos, força que em sembla especialment misteriosa en el cas de les cançons en què la lletra és repetitiva i esquemàtica –el model, diguem, oposat al de Bob Dylan. A una cançó com Amor idiota de Comando Suzie –el títol d’aquestes línies és una mala còpia del del seu darrer àlbum–, en què la cadència dels versos és tan continguda que la necessitat que Raúl López hauria tingut de deixar anar certa xerrameca només podia satisfer-se a la introducció –parlada, no cantada–, la música no sembla acompanyar, reforçar, sostenir –digueu-ne com vulgueu– el què diuen les paraules, sinó afegir-hi una ressonància complexa, sumar-les a una mena de palimpsest. “Escucha el latido tan bonito del amor, espera tranquilo a que acabe la función”, sobre una música consonant, compacta, admirablement arranjada; però “latido”, “bonito”, “amor”, “tranquilo” ja no volen dir el què diuen, gairebé equivalen al “na-na-na, na-na-na” de qui no se sap la lletra; i el batec de l’amor no hi té res de bonic, i ningú comet la imprudència –la manca d’intel·ligència musical– d’estar tranquil.

Podeu comprar El hombre sentimental de Comando Suzie aquí, i descarregar-lo gratuïtament aquí.

Hiperpalabras

(Versió en català. Publicado en Nativa.)

En lugar de pensar la música como una articulación sonora desprovista de palabras –no importa si la situamos por encima de ellas, en el terreno de lo inefable, o por debajo, en el del estímulo de la corporalidad animal– resulta más interesante, da más juego, pensarla como una proliferación excesiva de palabras, incomprensible precisamente porque tiene una carga semántica desorbitada. Jacques Attali parece apuntar en esta dirección cuando habla de la música como información en negativo, como rastro, cuando se refiere a ella como una suerte de espacio neutro disponible para ser ocupado por las palabras. Para ser ocupado por todas las palabras, pero no en la mera acumulación caótica, sino en el peligroso juego de la ambivalencia: la música siempre dice una cosa y la contraria al mismo tiempo.

Pensaba en esto intentando comprender la extraña fuerza con que una canción puede sacudirnos, fuerza que me parece especialmente misteriosa en el caso de aquellas canciones en las que la letra es repetitiva y esquemática –o sea el modelo opuesto al de Bob Dylan. En una canción como Amor idiota de Comando Suzie –el título de estas líneas es una mala copia del de su último álbum–, en la que la cadencia de los versos es tan contenida que la necesidad que Raúl López habría tenido de soltar algo de cháchara solo podía satisfacerse en la introducción –hablada, no cantada–, la música no parece acompañar, reforzar, sostener –llamadle como queráis– lo que dicen las palabras, sino añadirles una resonancia compleja, sumarlas a una especie de palimpsesto. “Escucha el latido tan bonito del amor, espera tranquilo a que acabe la función”, sobre una música consonante, compacta, magníficamente arreglada; pero “latido”, “bonito”, “amor”, “tranquilo” ya no quieren decir lo que dicen, casi equivalen al “na-na-na, na-na-na” del que no se sabe la letra; y el latido del amor no tiene nada de bonito, y nadie comete la imprudencia –la falta de inteligencia musical– de estar tranquilo.

Podéis comprar El hombre sentimental de Comando Suzie aquí, y descargarlo gratuitamente aquí.