Octavi Rumbau

Interval Radio 6 (en)

Radio program in the context of the exhibition Interval. Sound Actions at Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. Curators: Laurence Rassel and Lluís Nacenta.

All programs of Interval Radio.

INTERVAL 6 (2014/12/17)
Octavi Rumbau, Jaume Ferrete.

Other formats and download options.

[0:00:00 – 0:01:35] Interval opening by Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:01:35 – 0:05:54] Mary ( Voder by Jaume Ferrete, with Laia Estruch.
[0:05:54 – 0:16:38] Écoute: une histoire de nos oreilles, Epilogue: l’écoute plastique by Peter Szendy, Part 2. Readers: Laurence Rassel, Núria Solé (Language: French, Spanish).
[0:16:38 – 0:17:08] Modelant by Octavi Rumbau, excerpt.
[0:17:08 – 0:18:44] Lluís Nacenta talks about Interval Radio (Language: Catalan).
[0:18:44 – 0:26:57] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:26:57 – 0:27:29] Pierrot Lunaire by Arnold Schoenberg, excerpt.
[0:27:29 – 0:31:57] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:31:57 – 0:34:38] Modelant by Octavi Rumbau, excerpt.
[0:34:38 – 0:44:56] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[0:44:56 – 0:48:57] Dido & Aeneas Reloaded by Octavi Rumbau, Joan Magrané, Raquel García-Tomás and Xavier Bonfill, excerpt.
[0:48:57 – 1:00:01] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel and Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:00:01 – 1:02:53] Étude pour l’effet Larsen by Octavi Rumbau, excerpt.
[1:02:53 – 1:16:34] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta and Jaume Ferrete (Language: Catalan).
[1:16:34 – 1:20:25] Aljub Music by Octavi Rumbau, excerpt.
[1:20:25 – 1:30:35] Dialogue between Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta and Pilar Subirà (Language: Catalan).
[1:30:35 – 1:31:30] Interval closing by Lluís Nacenta (Language: Catalan).
[1:31:30 – 1:42:32] En Rythmoi by Octavi Rumbau.

Radio Interval 6 (es)

Programa de radio realizado en el contexto de la exposición Interval. Acciones Sonoras en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, comisariada por Laurence Rassel y Lluís Nacenta.

Índice de Radio Interval.

INTERVAL 6 (17/12/2014)
Octavi Rumbau, Jaume Ferrete.

Otros formatos y descarga.

[0:00:00 – 0:01:35] Apertura del Intervalo por parte de Lluís Nacenta (Idioma: Catalán).
[0:01:35 – 0:05:54] Mary ( Voder de Jaume Ferrete, con Laia Estruch.
[0:05:54 – 0:16:38] Écoute: une histoire de nos oreilles, Epilogue: l’écoute plastique de Peter Szendy, parte 2. Lectores: Laurence Rassel y Núria Solé (Idioma: francés, español).
[0:16:38 – 0:17:08] Modelant de Octavi Rumbau, fragmento.
[0:17:08 – 0:18:44] Lluís Nacenta habla de Radio Interval (Idioma: catalán).
[0:18:44 – 0:26:57] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[0:26:57 – 0:27:29] Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, fragmento.
[0:27:29 – 0:31:57] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[0:31:57 – 0:34:38] Modelant de Octavi Rumbau, fragmento.
[0:34:38 – 0:44:56] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[0:44:56 – 0:48:57] Dido & Aeneas Reloaded de Octavi Rumbau, Joan Magrané, Raquel García-Tomás y Xavier Bonfill, fragmento.
[0:48:57 – 1:00:01] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel y Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:00:01 – 1:02:53] Étude pour l’effet Larsen de Octavi Rumbau, fragmento.
[1:02:53 – 1:16:34] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta y Jaume Ferrete (Idioma: catalán).
[1:16:34 – 1:20:25] Aljub Music de Octavi Rumbau, fragmento.
[1:20:25 – 1:30:35] Diálogo entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta y Pilar Subirà (Idioma: catalán).
[1:30:35 – 1:31:30] Clausura del Intervalo por parte de Lluís Nacenta (Idioma: catalán).
[1:31:30 – 1:42:32] En Rythmoi de Octavi Rumbau.

Ràdio Interval 6 (cat)

Programa de ràdio realitzat en el context de l’exposició Interval. Accions Sonores a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, comissariada per Laurence Rassel i Lluís Nacenta.

Índex de Ràdio Interval.

INTERVAL 6 (17/12/2014)
Octavi Rumbau, Jaume Ferrete.

Altres formats i descàrrega.

[0:00:00 – 0:01:35] Obertura de l’Interval per part de Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:01:35 – 0:05:54] Mary ( Voder de Jaume Ferrete, amb Laia Estruch.
[0:05:54 – 0:16:38] Écoute: une histoire de nos oreilles, Epilogue: l’écoute plastique de Peter Szendy, part 2. Lectors: Laurence Rassel i Núria Solé (Idioma: francès, castellà).
[0:16:38 – 0:17:08] Modelant d’Octavi Rumbau, fragment.
[0:17:08 – 0:18:44] Lluís Nacenta parla sobre Ràdio Interval (Idioma: català).
[0:18:44 – 0:26:57] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:26:57 – 0:27:29] Pierrot Lunaire d’Arnold Schoenberg, fragment.
[0:27:29 – 0:31:57] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:31:57 – 0:34:38] Modelant d’Octavi Rumbau, fragment.
[0:34:38 – 0:44:56] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[0:44:56 – 0:48:57] Dido & Aeneas Reloaded d’Octavi Rumbau, Joan Magrané, Raquel García-Tomás i Xavier Bonfill, fragment.
[0:48:57 – 1:00:01] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel i Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:00:01 – 1:02:53] Étude pour l’effet Larsen d’Octavi Rumbau, fragment.
[1:02:53 – 1:16:34] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta i Jaume Ferrete (Idioma: català).
[1:16:34 – 1:20:25] Aljub Music d’Octavi Rumbau, fragment.
[1:20:25 – 1:30:35] Diàleg entre Octavi Rumbau, Laurence Rassel, Lluís Nacenta i Pilar Subirà (Idioma: català).
[1:30:35 – 1:31:30] Tancament de l’Interval per part de Lluís Nacenta (Idioma: català).
[1:31:30 – 1:42:32] En Rythmoi d’Octavi Rumbau.

Òpera “reloaded”

(Versión en castellano. Publicat al suplement Cultura/s de La Vanguardia del 16 d’octubre de 2013. Descarrega el pdf).

Potser el problema, i alhora l’encant, de l’òpera és que és un llenguatge tan complex que l’espectador n’acaba deixant de banda indefectiblement alguns aspectes i posant una atenció preferent o bé en el fil narratiu, o bé en la profunditat poètica de certs passatges, o bé en la seducció de les veus, o bé en la intel·ligència de l’arquitectura formal o del treball instrumental. Potser hem de reconèixer que una bona òpera ens supera (d’una manera, curiosament, com no sembla que ho faci una bona pel·lícula), i que ens encisa precisament pel que té d’excessiu. Si alguna cosa hem après en un temps en què la interdisciplinarietat s’ha tornat obligatòria, és que l’ambiciós projecte de la Gesamtkunstwerk (l’obra d’art total) mai no ha arribat a bon port. Superat un cert grau de complexitat plurisensorial, la intel·ligència de l’espectador claudica.

Sobre Dido & Aeneas Reloaded, projecte d’Òpera de Butxaca i Nova Creació que es presenta la setmana vinent, s’escriuran previsiblement moltes coses, però en aquest article voldria subratllar-ne només una: l’extraordinària habilitat amb què es resisteix a deixar-nos claudicar. El treball col·lectiu dels responsables d’aquesta relectura de l’òpera de Purcell s’ha articulat de tal manera que es fa difícil apreciar-la des de visions i escoltes parcials i aïllades. Qui es resolgui a seguir el text acabarà perdut en les subtileses dels sons electrònics, qui observi el treball teatral de les cantants acabarà escoltant les evolucions del clarinet i el violoncel, qui es concentri en els timbres i l’harmonia acabarà tornant al text, en un trajecte d’anada i tornada sense repòs.

A la primera part, composada per Raquel García-Tomás, Enees (el clarinetista Víctor de la Rosa) s’eforça a seduir Dido (la soprano Maria Hinojosa), a qui la cortesana Belinda (la mezzosoprano Anna Alàs) exhorta a escoltar l’heroi troià. El què veiem, doncs, són tres persones fent el paper de tres personatges. Res d’estrany, fins aquí. Però Enees no parla ni canta, sinó que toca el clarinet. El joc teatral dels cossos que es busquen i es defugen no es veu acompanyat pel diàleg de les seves veus respectives, sinó per dues veus entrellaçades amb una melodia sense paraules, entre reposada i voluptuosa. Però una melodia, com diu Merleau-Ponty, crea el seu propi món, passa sempre a una altra banda. Enees està present i absent a la vegada. Els ulls veuen tres cossos, i l’oïda sent dos cossos i un espectre. S’ha acomplert, així, un desplaçament d’allò visual en virtut d’allò auditiu.

L’estructura de la segona part, composada per Octavi Rumbau, es basa en la del llibret de l’òpera de Purcell. Aquest és utilitzat, doncs, com a element formal, desposseït de contingut semàntic. Per contra, sentim la veu d’una locutora de ràdio francesa explicant un suïcidi amb rerefons polític, paraules que s’imposen com una descàrrega brutal de contingut en un context de sonoritats espectrals. En les veus, la pronunciació dels versos s’acaba disgregant en dues fórmules repetitives, “wayward sisters!” (germanes entremaliades!) i “appear!” (veniu!), i en jocs vocàlics que semblen efusions mecàniques, de nou desprovistes de sentit. S’acompleix, amb això, un anar i venir del semàntic al musical, un joc espectral d’ambivalències verbals en el què, com deia, qui es proposi seguir el fil del text acabarà perdut en les subtils iridiscències del timbre musical, i a l’inrevés.

A la tercera part, composada per Xavier Bonfill, la secció electrònica irromp com una proliferació d’imatges, en part perquè conté gestos propis d’una banda sonora, en part per la seva capacitat d’evocació visual directa. Però una imatge no és mai neutre; com diu Agamben, la imatge imaginada, com ho són aquestes, és una afecció, un pathos de la sensació i el pensament. Aquest és el punt de l’òpera en què Enees es resol a abandonar Dido per anar a complir el seu deure com a troià: fundar un nou reialme a Itàlia. Però l’heroi partirà a contracor, com sembla que és obligació en el camp de la política: prendre decisions sabent que són injustes, i justificar-les dient que no hi ha més remei. Aquí els desplaçaments d’anada i tornada entre la música i les paraules es donen per mediació de les imatges, del pathos de les imatges. I en el moment de màxima tensió dramàtica, el rostre de Mariano Rajoy ens conforta: “no he cumplido con mis promesas electorales, pero al menos tengo la sensación de que he cumplido con mi deber”.

A la darrera part, composada per Joan Magrané, fan la seva aparició, en cites successives de Debussy, Wagner, Monteverdi, les altres parelles tràgiques de la història de l’òpera: Pelléas i Mélisande, Tristany i Isolda, Orfeu i Eurídice… L’excés propi del format operístic arriba aquí al paroxisme, en un desplaçament constant entre contextos històrics i estètics diferents. Però un cop més, l’estratègia de Dido & Aeneas Reloaded és d’abraçar la complexitat, el discurs polièdric més enllà del què l’espectador pot haver copsat en 50 minuts de funció. Al final, l’espectador que hagi volgut, en cadascun dels desplaçaments proposats per l’obra, copsar-ne els dos pols alhora (so i sentit alhora, llum i gest alhora, visió i imaginació alhora) probablement haurà hagut de claudicar: això és un galimaties! Però no oblidem que el que fa viva la creació contemporània no és la cerca de llenguatges nous (cap llenguatge nou no ens pot sorprendre), sinó la revisió crítica dels hàbits de la mirada i de l’escolta. L’espectador que s’hagi atrevit a desplaçar-se, a alterar-se com a espectador, potser haurà accedit a visions, lectures, escoltes i pensaments que no sospitava.

Ópera “reloaded”

(Versió en català. Publicado en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia del 16 de octubre de 2013. Descargar pdf).

Tal vez el problema de la ópera, y su encanto, reside en que es un lenguaje tan complejo que el espectador termina dejando de lado algunos de sus aspectos y prestando una atención preferente ya sea al hilo narrativo, a la profundidad poética de ciertos pasajes, a la seducción de las voces, a la inteligencia de su arquitectura formal o de su instrumentación. Tal vez haya que reconocer que una buena ópera nos supera (de un modo, curiosamente, como no parece hacerlo una buena película), que nos hechiza precisamente por lo que tiene de excesivo. Si algo hemos aprendido en un tiempo en que la interdisciplinariedad se ha vuelto obligatoria, es que el ambicioso proyecto de la Gesamtkunstwerk (obra de arte total) nunca llegó a buen puerto. Superado cierto grado de complejidad plurisensorial, la inteligencia del espectador claudica.

Sobre Dido & Aeneas Reloaded, proyecto de Òpera de Butxaca i Nova Creació que se presenta la semana próxima, se escribirán previsiblemente muchas cosas, pero en este artículo quisiera subrayar una particularmente: la extraordinaria habilidad con que se resiste a dejarnos claudicar. La labor colectiva de los responsables de este relectura de la ópera de Purcell se ha articulado de tal modo que es difícil apreciarla desde visiones y escuchas parciales y aisladas. Quien decida seguir el texto terminará perdiéndose en las sutilezas de los sonidos electrónicos, quien observe el trabajo teatral de las cantantes terminará escuchando las evoluciones del clarinete y el violonchelo, quien se concentre en los timbres y la armonía terminará regresando al texto, en un trayecto de ida y vuelta sin reposo.

En la primera parte, compuesta por Raquel García-Tomás, Eneas (el clarinetista Víctor de la Rosa) intenta seducir a Dido (la soprano María Hinojosa), a quien la cortesana Belinda (la mezzosoprano Anna Alàs) exhorta a escuchar al héroe troyano. Vemos pues tres personas que encarnan a tres personajes. Nada raro hasta aquí. Pero Eneas no habla ni canta, sino que toca el clarinete. El juego teatral de los cuerpos que se buscan y se rehúyen no viene acompañado por el diálogo de sus respectivas voces, sino por dos voces entrelazadas con una melodía sin palabras, entre reposada y voluptuosa. Pero una melodía, como dice Merleau-Ponty, crea su propio mundo, ocurre siempre en otro lugar. Eneas está presente y ausente a la vez. Los ojos ven tres cuerpos, el oído oye dos cuerpos y un espectro. Se ha cumplido entonces un desplazamiento de lo visual en virtud de lo auditivo.

La estructura de la segunda parte, compuesta por Octavi Rumbau, se basa en la del libreto de la ópera de Purcell. Este es usado pues como elemento formal, desprovisto de contenido semántico. En contraposición oímos la voz de una locutora de radio francesa contando un suicidio con trasfondo político, palabras que se imponen como una brutal descarga de contenido, en un contexto de sonoridades espectrales. En las voces, la pronunciación de los versos termina disgregándose en dos fórmulas repetitivas, “¡wayward sisters!” (¡traviesas hermanas!) y “¡appear!” (¡venid!), y en juegos vocálicos que parecen efusiones mecánicas, de nuevo desprovistas de sentido. Se cumple con ello un ir y venir de lo semántico a lo musical, un juego espectral de ambivalencias verbales en el que, como decía, quien decida seguir el hilo del texto terminará perdiéndose en las sutiles irisaciones del timbre musical, y a la inversa.

En la tercera parte, compuesta por Xavier Bonfill, la sección electrónica irrumpe como una proliferación de imágenes, en parte porque contiene giros propios de una banda sonora, en parte por su capacidad de evocación visual directa. Pero una imagen nunca es neutra; como dice Agamben, la imagen imaginada, como lo son éstas, es una afección, un pathos de la sensación y el pensamiento. Este es el punto de la ópera en que Eneas decide abandonar a Dido para cumplir con su deber como troyano: fundar un nuevo reino en Italia. Pero el héroe partirá a su pesar, como parece ser lo propio en el campo de la política: tomar decisiones sabiendo que son injustas, y justificarlas diciendo no hay más remedio. Aquí los desplazamientos de ida y vuelta entre la música y las palabras se cumplen por mediación de las imágenes, del pathos de las imágenes. Y en el momento de máxima tensión dramática, el rostro de Mariano Rajoy nos conforta: “no he cumplido con mis promesas electorales, pero al menos tengo la sensación de que he cumplido con mi deber”.

En la última parte, compuesta por Joan Magrané, hacen su aparición, en citas sucesivas de Debussy, Wagner, Monteverdi, las demás parejas trágicas de la historia de la ópera: Pelléas y Mélisande, Tristán e Isolda, Orfeo y Eurídice, etc. El exceso propio del formato operístico llega aquí al paroxismo, en un desplazamiento constante entre contextos históricos y estéticos distintos. Pero de nuevo la estrategia de Dido & Aeneas Reloaded consiste en abrazar la complejidad, en el discurso poliédrico más allá de lo que el espectador puede captar en 50 minutos de función. Al final, quien haya querido captar, en cada uno de los desplazamientos propuestos por la obra, los dos polos a la vez (sonido y sentido a la vez, luz y gesto a la vez, visión e imaginación a la vez) probablemente habrá tenido que claudicar: ¡esto es un galimatías! No olvidemos sin embargo que lo que hace viva a la creación contemporánea no es la búsqueda de nuevos lenguajes (ningún lenguaje nuevo puede sorprendernos), sino la revisión crítica de los hábitos de la mirada y de la escucha. El espectador que se haya atrevido a desplazarse, a alterarse en tanto que espectador, tal vez habrá llegado a visiones, lecturas, escuchas y pensamientos que no sospechaba.

Octavi Rumbau i BCN 216 a Catalunya Música

El proper dimarts 18 de maig, a les 23:00, el programa Espais Oberts de Catalunya Música, programa dirigit per Pilar Subirà i que trobo molt recomanable, emet l’enregistrament del concert que el conjunt BCN 216 va oferir a L’Auditori l’1 de desembre de 2009, i en què va estrenar Le Souk, l’última obra per a ensemble de l’Octavi Rumbau.

Música per a piano de l’Octavi Rumbau

Ja podem escoltar la darrera peça de l’Octavi Rumbau, una obra per a piano titulada Africana, en la interpretació que va fer-ne Benjamine Hervier al 9è Concurs Internacinal de Piano d’Orléans. Mitjançant un sofisticat ordre rítmic (a base del que sembla ser una lleu descordinació, un petit desajust, que es perllonga del primer a l’últim compàs), l’obra dóna la impressió d’algú que caminés sense que les cames l’obeïssin del tot, amb perill constant d’entrebancar-se, però decidit malgrat tot a seguir endavant. Em sembla que aquesta música manifesta la sensibilitat teatral que l’Octavi haurà aquirit en l’ambient artístic en què ha crescut: el món de titelles, teatre i òpera del seu pare, Toni Rumbau. La peça és una commovedora barreja de fragilitat i de resolució, i una mostra més de la intel·ligència musical de l’Octavi: sense grandiloqüència, sense nerviosisme per produir grans obres (però què és una gran obra sinó aquella que, triat un determinat format i un determinat llenguatge, n’extreu les màximes possibilitats?) ens lliura una música que, partint d’un profund coneixement de la tradició, no sembla sentir-ne el pes.

Octavi Rumbau al Cultura’s (3)

Em sembla que el punt clau del problema que estem tractant l’ha apuntat l’Octavi Rumbau a la seva carta: l’esperit crític del públic. Vull insistir una mica sobre aquest punt, però donant-li un matís lleugerament diferent. En primer lloc, no em referiré només a l’esperit crític del públic, sinó al del públic i al de l’artista. Crec que un i altre estan íntimament relacionats. L’actitud amb què una obra ha estat creada es correspon amb l’actitud amb què aquesta és rebuda. L’estat d’estupidesa, per exemple, amb que escoltem This is it es correspon amb l’estat d’estupidesa amb què Michael Jackson la va compondre. Si escoltem la cançó amb una atenció aguda i crítica, ja no en constituïm el seu públic pròpiament dit, ja no la rebem en tant que obra d’art (no la vivim, si voleu), sinó que la considerem com a producte mercantil, o d’algun altre tipus, depenent de quina classe de mirada crítica li dirigim. En qualsevol cas, s’ha trencat l’equilibri, la simetria, entre l’artista i nosaltres, i en conseqüència hem quedat exclosos de la circulació d’impressions i d’idees, inherent al fet artístic, que només pot donar-se entre iguals (vull dir entre aquells que es troben, en un moment o altre, en el mateix estat). La segona modificació de matís que voldria fer, en relació al plantejament de l’Octavi, és no parlar d’esperit crític, sinó, ras i curt, d’esperit. La raó d’això és que no em sembla que estiguem parlant només d’un problema d’opinió o de criteri, sinó també d’un problema de vivència interior, d’implicació d’allò que hi ha en nosaltres d’essencial. Ara cal precisar, naturalment, el sentit de la paraula essencial; ho faré a partir del què escriu Deleuze a Proust y los signos.

Trio aquest text perquè Deleuze hi fa una proposta diferent de l’habitual —la fa en referència a l’obra de Proust, però la proposta és, evidentment, seva. Tendim a pensar que l’essencial és allò que s’amaga darrera les diferències. Deleuze, en canvi, afirma: “¿Qué es una esencia, tal como se manifiesta en la obra de arte? Es una diferencia, la Diferencia total y absoluta.” (1) Aquesta diferència no és empírica, com la que s’estableix entre les coses, sinó que es dóna en el subjecte:

A este respecto Proust es leibniziano, pues las esencias son verdaderas mónadas, definiéndose cada una por el punto de vista con que expresa al mundo, remitiendo cada punto de vista a una cualidad última en el fondo de la mónada. Como dice Leibniz, las mónadas no tienen ni puertas ni ventanas; al ser el punto de vista la diferencia misma, los puntos de vista sobre un mundo supuesto son tan diferentes como los mundos más lejanos. (…) Nuestras únicas ventanas, nuestras únicas puertas, son todas espirituales: tan sólo existe la inter-subjetividad artística.

El què em sembla més interessant d’aquesta concepció de l’essència és la importància que concedeix a l’individu:

La esencia es la cualidad última en el corazón del sujeto; pero esta cualidad es más profunda que el sujeto, de un orden distinto: “cualidad desconocida de un mundo único.” No es el sujeto quien explica la esencia, es más bien la esencia quien se implica, se envuelve, se enrolla en el sujeto. Mucho más, al enrollarse sobre sí misma, constituye la subjetividad. No son los individuos los que constituyen el mundo, sino los mundos envueltos, las esencias, los que constituyen los individuos: “Estos mundos que llamamos los individuos, y que sin el arte nunca conoceríamos.” La esencia no es sólo individual, sino también individualizante.

Segons Deleuze, doncs, tant l’artista com cada integrant del públic ha de lluitar per no perdre la pròpia naturalesa individual. Potser estem massa condicionats per l’economia de mercat, que identifica l’èxit de qualsevol empresa amb la seva acceptació massiva. Això ens porta a pensar que, si composicions com les de l’Octavi Rumbau són bones produccions artístiques, tard o d’hora haurien de gaudir d’una acceptacció massiva (una acceptació acrítica, adquirida per inèrcia, com aquella de la que gaudeix la música de Michael Jackson, i també, no tinguem por de reconèixer-ho, la de Mozart o Beethoven). Si ens atenem al plantejament de Deleuze, però, veiem que el què hauríem de desitjar per a elles no és una acceptació massiva, sinó una acceptació per part d’un col·lectiu. La diferència entre el col·lectiu i la massa no és quantitativa, sinó qualitativa: el col·lectiu consta d’individus, la massa no. També podem veure la mateixa distinció des d’un altre punt de vista: en la massa, la interrelació es dóna de forma indistingible i simultània en tot el grup, en el col·lectiu la interrelació es dóna de tu a tu. Si la massa és homogènia i informe, el col·lectiu és una xarxa constituïda per les connexions que s’estableixen entre parelles d’individus. A més, la massa és impermeble, l’adhessió a ella tendeix a ser excloent; la xarxa, en canvi, és propensa a entrellaçar-se amb altres xarxes, i es resisteix, per tant, a la fragmentació de la societat en grups tancats definits per determinades adhesions estètiques.

NOTES:
(1) Gilles Deleuze, Proust y los signos. Barcelona: Anagrama, p. 52. Totes les cites provenen d’aquest text, concretament del capítol IV, titulat Los signos del arte y la esencia, que pot consultar-se lliurement aquí. Les cites que hi fa Deleuze (que no estic en condicions de localitzar) son de La recherce de Proust.

Octavi Rumbau al Cultura’s (1)

(Artículo publicado en el suplemento Cultura’s de La Vanguardia, nº 396, 20 de enero de 2010. Edición impresa.)

El progresivo envejecimiento y la creciente escasez del público que asiste a los conciertos de música clásica parecen síntomas inequívocos de la decadencia de la gran tradición musical europea. Esta constatación da pie con relativa facilidad a aseveraciones apocalípticas sobre la perversidad inherente del desarrollo tecnológico, la inconsistencia de los adolescentes, a la vez culpables y víctimas de nuestros peores males, o la inoperancia de las instituciones educativas. Antes de dar por buenas conclusiones tan deprimentes, quiero hablarles de un joven compositor cuya actividad creativa nos invita a considerar el panorama musical bajo una nueva perspectiva.

En diciembre del año pasado se celebró en el Auditori de Barcelona el estreno, por parte del conjunto BCN 216, de una obra de Octavi Rumbau (Barcelona, 1980) titulada Le souk. La audición de esta pieza no produce la más mínima impresión de decadencia. No hay en ella ningún rastro de solipsismo, del recurso a la extrema complejidad compositiva propia del autor que ya sólo se habla a sí mismo. Le souk fue cuidadosamente diseñada, atendiendo, según explica el propio Rumbau, tanto a la lógica interna del material sonoro como a los requerimientos de su adecuada percepción. Todo en la factura de la obra (la proporción entre las secciones, la creciente riqueza contrapuntística, la sucesión de las repeticiones) fue medido para obrar el estímulo justo de los sentidos y el intelecto del oyente, para facilitarle que siguiera el hilo del discurso musical sin dejar de pedirle una actitud despierta. En efecto, tampoco cae la obra en la seducción fácil que pretende la inmensa mayoría de la música que escuchamos hoy, esa música que toma con respecto al oyente una actitud entre condescendiente y despreciativa, que no le pide otra actividad que el mero reconocimiento de lo archiconocido y lo rebaja de la categoría de individuo a la consumidor.

Octavi Rumbau se encuentra entonces en posesión de un lenguaje musical que no da muestras de cansancio, que no ha caído ni en el cinismo, ni en la pura ofuscación especulativa, ni en la estúpida candidez. ¿Significa esto que la decadencia de la música clásica de la que hablaba al principio es tan sólo aparente? Eso depende de cómo cataloguemos la música de Octavi Rumbau. Este joven compositor ha estudiado en el Conservatori de Badalona, en el ESMUC, en la École Normale y en el Conservatorio de París (donde actualmente prosigue su formación), en Barcelona su música se interpreta en el Auditori y él mismo declara que entre el lenguaje musical de Beethoven y el suyo se da una continuidad perfectamente natural. Todo ello nos permite concluir que, en efecto, lo que Octavi Rumbau compone es música clásica. Ocurre sin embargo que el público de los ciclos clásicos, ese público cada vez más entrado en años y más escaso, ignora deliberada y completamente sus composiciones. Y no sólo las suyas: por lo general dicho público da la espalda a las importantísimas creaciones de Schönberg, Webern, John Cage, Stockhausen, Boulez, Ligeti o Berio. No es muy aventurado afirmar que entre esa clase de oyentes despierta más adhesiones una canción de Frank Sinatra que cualquiera de las derivaciones contemporáneas de la música clásica que tan bien conocen y aprecian.

Se da la circunstancia de que, por una parte, el sector del público joven más avezado o más bien dispuesto hacia las nuevas creaciones sonoras no se interesa por composiciones como las de Rumbau, por el mero hecho de que están catalogadas como “música clásica” y, por otra, el sector mayoritario del público de la música clásica tampoco se interesa por ellas porque no está dispuesto a hacer el esfuerzo que requiere comprenderlas. Consideremos por ejemplo una pieza como Sleighbass, obra para contrabajo y electrónica compuesta por Rumbau en 2008, cuyo estreno en París corrió a cargo de un contrabajista de jazz y cuyos sonidos electrónicos despertarían presumiblemente el interés del sector más concienzudo de los fans de, digamos, Animal Collective. Esta pieza no alarmaría a nadie en el Sónar, que felizmente ya presenta algunos conciertos en el Auditori, ni en una muestra de arte sonoro, tan en boga actualmente en el mundo de las artes plásticas. No es otra cosa que la etiqueta de “música clásica contemporánea”, una razón, claro está, nítidamente extramusical, lo que hace que congregue a su alrededor un auditorio muy reducido.

Por otra parte, aún en el caso de que los ciclos de música clásica se desvinculen cada vez más de la creación contemporánea, ello no significa que entren realmente en decadencia. Esos ciclos se ocupan de conservar una tradición valiosísima, que no veo cómo podría dejar de despertar, más allá de reajustes más o menos pasajeros, el interés de aquellos músicos y melómanos conscientes de cuán importante es, para apreciar justamente el arte de hoy, conocer bien el arte del pasado. Dicha tradición queda a salvo en la programación regular de los auditorios, mientras la creación musical se da en un ámbito de aguas turbias al que no podemos aplicar ninguna de las categorías que sólo tienen validez, si es que la tienen, para los procesos ya fijados por la historia.